Home » ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್ » ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ (ಆಸ್ತಾ)ನಾ!

ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ (ಆಸ್ತಾ)ನಾ!

Share

’ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್’. ಅಶಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ವರ್ತನಾಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಲಾಯ್ಲಾಂ ಕವಿನ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿಶ್ಟುರಾಯೆನ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್. ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪುಣ್ ಜಿವಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಿ ರೀತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಾಬರ್ ತೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾ ಕೀ ಆತಾಂ ಫುಲಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ಯಾ ಸಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್!

ಪ್ರವೀಣ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರ್ರಾ, ಗಾಂವಾನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ತೊ ಏಕ್ ಉಲವ್ಪಿ ಆನಿ ಉತೀಮ್ ಕರ‍್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್. ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪ್ರಕಾರ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಿತಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕವಿಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸುಸ್ತಾತಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕವಿತಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ (ಆಸ್ತಾ)ನಾ!

funeral2

ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಕೊಣೀ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆನಾಂತ್,
ಆಜ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಪುಲಾ ಪಾಕ್ಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ,
ಆಜ್ ಪುಲಾಂ ಝೆಲ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ಎಕ್ ವಸ್ತ್ರಾಚೊ ತೀರ್ ದಿಲ್ಲೊನಾ,
ಆಜ್ ಸಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಚಲ್ಲೊನಾ,
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್.

ಮರಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲಲೊಂ,
ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊಂ!

praveen2
-ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

Check Also

ದೀಸ್ – ರಾತ್

ಚೊರಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ದಿಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಅಶೆಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ...

2 comments

  1. Dear Praveen, Nice and meaningful poem. Congratulations. Keep writing.

  2. Dear Praveen,

    Just saw your Poem, Truly its meaningful and reflects our lives.
    Good Job please keep writing and lets hear more and more from yo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you Human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.