• jomel

  ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್

  ಮೋಗ್ ಕುಡ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾರ್ ಮೊಗಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾಂತ್ ಸ್ವಚ್ಚಂದ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಶೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹೊವಾ ಪೊಳಿ ಚಾಕ್ತಾನಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂಟೊ ಸಂಸಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕಸೊಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ರೋಗ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ...

  Read More »
 • Suman mathias

  ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್

 • images (1)

  2015 – Way of the Cross

 • praveen

  ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ (ಆಸ್ತಾ)ನಾ!

 • nirmala goveus

  ದೀಸ್ – ರಾತ್